Bruk av munnbind

BRUK AV MUNNBIND

 

Det finnes flere ulike typer munnbind.

FHI skiller mellom to typer:

 • MunnbindMedisinske munnbind produsert for bruk i helsetjenesten, og som innfrir gjeldende standarder.
 • Ansiktsmaske: Hjemmelagde eller fabrikkproduserte ansiktsmasker av tekstiler eller annet materiell. Det er ikke knyttet standarder eller annet lovverk til produksjon av maskene, og filtreringsevnen (beskyttelsesgraden) er ukjent.

Dersom du benytter munnbind, anbefales per i dag medisinsk munnbind klasse I. Dette er merket på pakken.

Ifølge FHIs råd per i dag, bør medisinsk munnbind klasse II eller IIR og åndedrettsvern forbeholdes helsetjenesten.

Ifølge FHI, er den smitteforebyggende effekten av munnbind godt dokumentert når det brukes korrekt.

Videre er det ifølge FHI slik at forskningen som er gjort så langt, tyder på at det er dårligere effekt av ansiktsmaske enn munnbind, og at det er stor variasjon ut ifra type materiale og passform.

Det er særlig viktig at man vasker hendene både før man tar på masken og etter at man har tatt den av.

 

Munnbind

 

Hvordan ta på munnbind
 1. Tilpass nesebøylen over neseryggen slik at munnbindet ligger tett mot huden også i overgangen mellom nesen og kinnet, slik at det blir minst mulig lekkasje.
 2. Klem nesebøyen godt over neseryggen.
 3. Knytt øverste festebånd først. Øvre snor skal gå over øret og knyttes over bakhodet.
 4. Knytt deretter nederste festebånd. Nedre snor skal gå under øret og knyttes bak nakken. Øvre og nedre festebånd skal ikke krysse hverandre fordi det skaper en åpning mellom munnbindet og kinnet.
 5. Kontrollér at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.
 6. Hvis det brukes hette sammen med munnbind til personlig beskyttelse, skal munnbindet tas på før hetten.
 7. Berør ikke munnbindet under bruk da det er fare for å forurense hendene.
 8. Håndhygiene utføres når munnbindet er tatt på.
 9. Unngå unødig prating.
Under bruk
Berør ikke munnbindet under bruk.
 • Munnbind er til engangsbruk. Det skal ikke tas av og på, og ikke henge rundt halsen.
 • Hvis munnbindet blir utsatt for direkte sprut eller blir synlig tilsølt på utsiden, bør det skiftes.
 • Det er ingen spesiell grense for brukstid for munnbind, men det bør skiftes etter 4 timer eller når fuktig.
Ta av munnbind
 1. Utfør håndhygiene før munnbindet fjernes.
 2. Øverste festebånd. Unngå å berøre fronten av munnbindet
 3. Munnbindet kastes i avfallsbeholder straks etter at det er tatt av.
 4. Utfør håndhygiene.

Brukt munnbind skal kastes straks det er tatt av. Munnbind skal aldri puttes i lommen og brukes på nytt eller bli hengende rundt halsen.

Referanser                                                                                                                               

NS-EN 14683:2019+AC:2019. Medisinske ansiktsmasker  - Krav og prøvingsmetoder
 
ISO 22609:2004 - Clothing for protection against infectious agents - Medical face masks - Test method for resistance against penetration by synthetic blood (fixed volume, horizontally projected).