Hvorfor er Type IIR best?

Munnbind - medisinske ansiktsmasker
 • Munnbind, medisinske ansiktsmasker, ("kirurgisk munnbind") skal tilfredsstille kravet til type II (II og IIR, R: resistent), det vil si en bakteriell filtreringseffektivitet (BFE) som overgår 98 % i henhold til NS-EN14683:2019+AC:2019. Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoder og eventuelle ytterligere kravspesifikasjoner som til enhver tid gjelder.
 • Hvis det forventes at det oppstår sprut på munnbindet, bør det brukes sprutsikkert munnbind type IIR. 
 • Munnbind, kirurgisk munnbind, er primært beregnet å skulle hindre smitteoverføring fra den som bærer munnbindet, først og fremst ved å hindre spredning av større dråper fra nese og munn.
 • Munnbind brukes også for å beskytte brukeren mot dråpesmitte, f.eks. ved nærkontakt med pasienter som hoster eller nyser, og bør i noen tilfeller kombineres med øynebeskyttelse.
 • Munnbindet må ha god passform for å unngå lekkasje og inntrenging rundt kanten.

 

Hvorfor bruke munnbind?

 

1. Beskytte mot smittespredning fra bruker

 

 • Hindre spredning av dråper fra luftveiene. Dråper fra luftveiene faller ned (inntil ca. 1 meter fra utgangspunktet) og kan overføre smitte til personer eller forurense f.eks. sterilt utstyr.
 • Ved dråpesmitte er det tilstrekkelig at de som oppholder seg nærmere pasienten enn ca. 1 m benytter munnbind.
 • Dråper fra luftveiene kan også tørke inn til dråpekjerner som kan spre seg over større avstander (men mange mikrober vil ikke overleve i dråpekjerner).

 

2. Beskytte bruker mot smitte

 

 • Beskytte nese/munn mot sprut og mot dråpekontakt med potensielt smittefarlig materiale.
 • Beskytte mot inhalasjon av luftbårne mikrober bundet til hudpartikler og andre store partikler (over 10 µm). Munnbind beskytter ikke tilstrekkelig mot svært små luftbårne partikler, f.eks. smitteførende lungetuberkulose (dråpekjerner med diameter under 10µm). Da må åndedrettsvern benyttes.

 

Typer munnbind
 • Type II består av tre lag, hvorav det ene er smelteblåst (meltblown) elekrostatmembran med mer enn 98% filtrasjon
 • Type IIR, er i tillegg resistent mot væske i form av for eksempel aerosol ved hosting og nysing.
 • Type IIR med knyting, gir bedre tilpasning og tetthet mot huden. Forbygger sårhet og smerte bak ørene.
 • Munnbind bør ikke tas av og på under bruk. Vi anbefaler derfor knyting.